Virtual Private Server (VPS) เซิร์ฟเวอร์เสมือน คืออะไร

vpsVirtual Private Server (VPS) คือเซิร์ฟเวอร์เสมือน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Virtual Dedicated Server (VDS) หรือ Virtual Server เสมือน ซึ่งบางคนก็เรียกกันว่า VPS Hosting คือบริการที่ทำให้ Server 1 เครื่อง ทำการจำลองการทำงานเสมือน Dedicated Server หลายๆเครื่อง ซึ่งอยู่บน Server เครื่องเดียวกัน บนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ windows โดยแต่ละเครื่อง Server อาจจะมีการจำลองไว้หลายๆ Virtual Private Server (VPS) และแต่ละ Virtual Private Server (VPS) จะถูกจัดสรรควบคุมดูแลโดย Server หลัก

ทุกเครื่องที่ให้บริการ เราใช้ Technology VPS จาก VirtualBox 4.0 by Oracle ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนเป็นที่แพร่หลายและนิยมกันอย่างมาก เนื่องจากรองรับระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Windows, Linux หรือแม้กระทั่ง Mac Os ก็ตาม

 ราคา 700 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 1,900 บาท/เดือน

 ราคา 3,600 บาท/เดือน 5,500 บาท/เดือน 7,000 บาท/เดือน
*ราคายังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม


สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

- สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้ง Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora
- ลูกค้าสามารถให้ทางบริษัทติดตั้ง OS ได้ฟรีในครั้งแรก และหากต้องการติดตั้งใหม่ คิดค่าติดตั้งครั้งละ 500 บาท
- มี Ip Address ให้ใช้ฟรี 1 หมายเลข (Fix IP)
- สามารถใช้งานเครื่องผ่านโปรแกรม Remote Desktop Connection หรือ SSH ได้ตลอด 24 ชม.
- ทางบริษัทมีระบบ Backup ข้อมูลทุกอาทิตย์
- สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดใดๆ
- ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันทีภายใน 1-2 ชม.
- สามารถสั่ง Restart ได้ด้วยตนเองผ่านการสั่งงานจากหน้าเว็บ
- มีกราฟแสดงสถานะการใช้ CPU, Ram, Bandwidth และ Console ผ่านเว็บ

บริการเสริม

- ค่าบริการเพิ่มหมายเลข Ip Address : 200 บาท ต่อ เดือน ต่อ Ip
- ค่าบริการเพิ่ม Core Cpu : 400 บาท ต่อ เดือน ต่อ Core
- ค่าบริการใช้ Direct Admin Control panel (ไม่จำกัดโดเมน): 200 บาท ต่อ เดือน
- ค่าลิขสิทธิ์ Direct Admin Control panel (ไม่จำกัดโดเมน): 3,000 บาท ติดตั้งฟรี

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับราคาของ Dedicated Server(บริการให้เช่าเครื่องจริงๆ) แต่มีระบบจัดการที่เหมือนกับ Dedicated Server ต่างกันคือ Virtual Private Server (VPS) เป็นการแบ่งทรัพยากรของ Server 1 เครื่อง ไปยัง Virtual Private Server (VPS) หลายๆ ตัว ในขณะที่ Dedicated Server จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดของ Server เครื่องนั้นโดยไม่ต้องแบ่งไปใช้กับใคร แต่ Virtual Private Server (VPS) จากทางเราจะทำการแบ่งทรัพยากร โดยเน้นที่ประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก

2. เชื่อถือได้มากกว่าและราคาถูกกว่า เนื่องจากเราใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Dell Power Edge R410 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีคุณภาพในระดังสูงกว่าผู้ให้บริการทั่วๆไป(ผู้ให้บริการรายอื่นส่วนใหญ่จะใช้รุ่น R210) โดยมีอัตราการ Down Time อยู่เพียงแค่ 0.01% เท่านั้น!! 

3. สามารถจัดการควบคุมการใช้งานได้ด้วยตัวเอง เช่น Remote Desktop (RDP) สำหรับ Windows หรือ SSH สำหรับ Linux ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

4. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ และทำการปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น การปรับเปลี่ยน/เปิดปิด Port ต่างๆ หรือการปรับเปลี่ยน Configurations ของเครื่อง

- ทางบริษัทของดให้บริการสำหรับการใช้งานในลักษณะ โหลดบิท แคมฟร๊อก รีโมทสแปม พร๊อกซี่ ปืน ฯลฯ สิ่งที่รบกวนผู้เช่าอื่นโดยรวม
- ผู้ใช้บริการเช่าเครื่อง VPS Server สามารถใช้งานได้โดยไม่มีสัญญาขั้นต่ำ
- ผู้ใช้สามารถลง OS ใหม่ได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินกว่านั้นต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
- ลูกค้าที่จะแจ้งยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ
- หลังจากส่งเครื่องให้แล้ว ลูกค้าจะเป็นเจ้าของเครื่องโดยสมบูรณ์ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ตลอดจนความผิดพลาดของซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ถูกแก้ไขโดยตัวท่านเอง และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น จนเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้ท่านได้ แต่สามารถทำการ Restore ระบบจาก Backup ที่มีอยู่โดยการแจ้งมายังบริษัท ได้ตามต้องการ
- ทางบริษัท ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย จนทำให้โปรแกรมหรือข้อมูลที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้งานหรือแก้ไขกลับคืนมาได้ จากการใช้บริการของทางบริษัท
- หากทางบริษัทพบการกระทำ ที่ส่งผลให้เครื่อง server มีปัญหาจนไม่สามารถงานได้อันเนื่องมาจากการ การใช้งานของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง และ/หรือ มีการใช้งานในลักษณะก่อกวนผู้อื่น ทางบริษัทจะทำการระงับการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น