คุณสมบัติ server

Brand
CPU
Memory
Hardisk
Ethernet
Power supply
Server OS
DELL R410 1U Rack Server
Intel Xeon Quad Core 2.13 GHz
Ram 32Gb (8Gx4)
4x1TB SATA
Dual-port Gigabit
Non-Redundant 480W
CentOS Linux 64 bit


Dell server R410

dell logo apache logo centos logo cpanel logo
mysql logo joomla logo php logo zend logo
intel logo word press logo logo phpmyadmin membo logo
logo squirrel mail roundcube logo horde logo php nuke logo