ติดต่อเรา

Host5GB.com
ดำเนินงานโดย บริษัท สยามไซเบอร์ซอฟท์ จำกัด
เลขที่ 119 อาคารบีไอเอส ห้อง 2D23 ชั้น 2 เฟส 3 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

Phone : 02-622-5230
Fax : 02-234-3721
Hot line : 086-944-5644 (24 ชม.)
Email : support@host5gb.com

หรือฝากคำถามไว้ แล้วเราจะตอบกลับภายใน 24 ชม.

ฝ่ายขาย - ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
ฝ่ายเทคนิค - ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาใช้งานต่างๆ
ฝ่ายการเงิน - แจ้งการโอนเงิน หรือสอบถามใบเสร็จรับเงิน
การจดโดเมนในไทย (.co.th) - สอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ำต้องใช้ หรือส่งเอกสารหลักฐาน